5 praktische tips om jouw groei(stuipen) bij te houden

Elke ondernemer krijgt er een keer mee te maken; het moment dat je het gevoel hebt dat alles je boven het hoofd groeit en je de grip en controle op de bedrijfsvoering dreigt te verliezen. Dat hoort gewoon bij ondernemerschap en maakt het ook zo uitdagend. Als het je gebeurt denk dan eens aan deze vijf praktische tips.

Tip 1: Ga in gesprek met je allereerste klanten

Wie zeker wil zijn dat de bedrijfsgroei nog overeenkomt met datgene waaruit destijds het bedrijf ontstaan is adviseren wij om met de allereerste klanten te gaan praten. Zij kunnen ongetwijfeld als beste aangeven wanneer je de verkeerde kant dreigt uit te groeien of wanneer je mogelijk een foutieve afslag genomen hebt. Dit zijn namelijk de klanten die, als het goed is, met jou zijn meegegroeid.

Tip 2: Focus op datgene wat rendement oplevert

Bedrijfsgroei is prima, zolang er zicht is op rendement. Hoe groter het bedrijf echter groeit, hoe complexer het wordt om te weten welke beslissingen het beste rendement opleveren. Gelukkig zijn er tegenwoordig handige tools beschikbaar om dashboards mee te maken. Daarin wordt grafisch zichtbaar gemaakt wat de opbrengsten van bepaalde producten, diensten maar ook afdelingen zijn. Als er geen zicht is op rendement is het wellicht beter om deze (negatieve) groei te beoordelen als ‘doodlopende weg’.

Tip 3: Praat vaker met je collega’s

Groeien doe je samen en richting bepalen ook. Dat betekent dat er dagelijks, wekelijks of maandelijks management overleg moet zijn, afhankelijk van jouw type onderneming. Daarnaast betekent ‘vaker praten met je collega’s’ ook dat het uitermate zinvol is om met medewerkers te praten die veel klantcontact hebben. Zij kunnen ideeën hebben gehoord die de groei op een positieve manier kunnen faciliteren. Tot slot is het ook zinvol te weten of medewerkers ook voldoende de kans krijgen om zelf mee te groeien. Soms blijkt dat zij, bijvoorbeeld door een teveel aan applicaties, worden afgeleid.

Tip 4: Zorg voor voldoende overzicht en inzicht

Overzicht en inzicht krijg je vooral door het wegnemen van complexiteiten, maar ook door opnieuw na te denken welke informatie collega’s en jezelf echt nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er opnieuw gekeken moet worden naar de IT infrastructuur. Heeft iedereen wel altijd toegang tot de juiste informatie om zijn of haar werkzaamheden te doen? Zo niet, dan is het overzicht incompleet en is er van inzicht geen sprake.

Tip 5: Doe niet alles zelf, kies vaker voor ‘as a Service’

Er was ooit een moment dat je alles zelf moest doen, omdat er nog onvoldoende factuurstromen waren om kennis en expertise van anderen in te huren. Wie echter groeit krijgt de mogelijkheid om van alles ‘as a Service’ in te kopen. Kijk dus vooral naar datgene wat jouw kernactiviteit is en ga je daarop richten. Jouw marketing, administratie of IT beheer kun je desgewenst uitbesteden. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan serverbeheer of netwerkbeheer, wat je helemaal niet meer zelf hoeft te doen. Zodat je tijd overhoudt om nog verder door te groeien…

ICT2MKB | Stapsgewijs groeien en overzicht houden | Zo simpel kan het zijn

Wil jij meer weten over dit onderwerp en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bekijk dan onze brochure of klik op de button om contact op te nemen.