GDPR

GDPR: General Data Protection Regulation (privacywet)

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de meest ingrijpende verandering op het gebied van data en privacy sinds 1995. Toch is nog lang niet iedereen zich bewust van de inhoud en impact van deze wet. Bijzonder, want deze wet is al in april 2016 ingevoerd en de gevolgen voor de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan zijn enorm.

‘Ruim de helft van de bedrijven is niet voorbereid op GDPR’

Meer dan de helft van de organisaties is nog niet begonnen met het treffen van maatregelen om te kunnen voldoen aan de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dit terwijl de GDPR in mei 2018 werd ingevoerd.

Boetes bij non-compliance

De gevolgen voor organisaties die niet aan de regels van de privacywet voldoen, zijn enorm. In het begin kom je er nog vanaf met een schriftelijke waarschuwing, maar mocht het je niet lukken je organisatie tijdig op de juiste wijze in te richten, dan lopen de boetes hoog op. Zo’n boete kan uiteindelijk oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet. Start dus zo snel mogelijk met het treffen van maatregelen.