“Nee, niet weer AVG!” Of toch..?

“Nee, niet weer AVG!” Of toch..?

Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat bijna elke ICT organisatie er klanten over informeerde; de AVG. Natuurlijk heeft elk bedrijf inmiddels maatregelen genomen ter bescherming van privacygevoelige gegevens van klanten en medewerkers. Waarom vragen we dan toch weer aandacht voor dit (te) veel besproken onderwerp? Eenvoudig gezegd is dat omdat er zich nieuwe risicos hebben aangediend.

1: Minder bewustwordings sessies

Het is bekend dat een kleine fout grote gevolgen kan hebben. Denk aan die medewerker die per ongeluk een complete digitale map met adressen aan de verkeerde ontvanger toezendt. Of de collega die toch op dat ene onbetrouwbare linkje in een malafide email gedrukt heeft. Datalekken en andere vormen van digitale onveiligheid ontstaan in veel gevallen als eerste door menselijk handelen. Daarom werden, tijdens de invoering van de privacywetgeving, veel bewustwordingsessies op kantoor gedaan. Hoe lang is het geleden dat je dit samen met jouw team gedaan hebt? Zie deze check maar als extra zekerheid. Online kun je natuurlijk ook over AVG in gesprek gaan.

2: De sterke toename van cybercrime

Google maar eens op ‘toename cybercrime’. Dan kun je onder andere lezen dat traditionele criminaliteit minder wordt, maar digitale criminaliteit sterk toeneemt. In Twente laten ze bijvoorbeeld een informatietruck rondrijden om de stijging van cybercriminaliteit een halt toe te roepen. Ook in Limburg werden 66,2% meer meldingen gedaan in de eerste vier maanden van 2021 dan het jaar ervoor. De kans dat iemand er met privacygevoelige data vandoor gaat enorm is toegenomen. Dat betekent dan weer dat organisaties een groter risico lopen om een boete opgelegd te krijgen, door de Autoriteit Persoonsgegevens, bij een datalek.

3: Het risico van thuiswerken

Letterlijk is het zo dat IT-afdelingen er geen zicht hebben op de thuiswerkplek. Onbetrouwbare verbindingen van de buurman kunnen gebruikt worden, het werk van kantoor wordt toch even op een USB-stick meegenomen of er wordt een privélaptop gebruikt die al jarenlang geen juiste updates gekregen heeft. Bedrijven die een goed beleid op thuiswerken voeren zijn op deze manier ook weer bezig om AVG up-to-date te houden.

Tot slot

Bezig zijn met AVG betekent dat je medewerkers in jouw bedrijf een spiegel voorhoudt. Daardoor ga je samen andere dingen zien die beter kunnen en winst opleveren voor de organisatie. Zullen we opnieuw eens onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn?

ICT2MKB | Continue aandacht voor privacy | Zo simpel kan het zijn

Wil jij meer weten over dit onderwerp en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bekijk dan onze brochure of klik op de button om contact op te nemen.