Second opinion voor NEN of ISO?

Second opinion voor NEN of ISO?

Als de jaarlijkse audit gedaan wordt voor jouw NEN- of ISO certificering, dan moet alles kloppend zijn. Anders loop je het risico om jouw waardevolle certificaat, waar veel tijd en energie in gestoken is, kwijt te raken. Dus vertrouw je op de checklist van jouw auditor, een externe partij, om de gewenste kwaliteit op te leveren. Maar is dat wel altijd verstandig?

Second opinion voor NEN of ISO?
De misvatting

In de praktijk is ons opgevallen dat er teveel gedocumenteerd wordt omdat auditors aangeven dat er van alles ‘moet’. Neem als voorbeelden het verplichten van MFA, multi factor autheniticatie, het documenteren van allerlei zaken, of het verplicht moeten testen van software updates. De ICT is immers een cruciaal onderdeel van een digitaal veilige bedrijfsvoering. “Dus zal het ook wel kloppen wat de auditor aangeeft”, wordt dan gedacht. De misvatting is echter dat niet de auditor, maar de ondernemer in veel gevallen zelf bepaalt wat noodzakelijk is. Als ondernemer weet je namelijk het beste wat jouw bedrijf vooruit helpt.

Het gaat er vooral om dat er met een nuchtere blik verteld wordt aan de desbetreffende certificeringsinstantie wat je doet, hoe dit beschreven staat en hoe je progressie in de bedrijfsvoering kunt aantonen. Certificeringen zijn continue verbeterprocessen, kwaliteit kent immers geen eindpunt. Echter, papieren invullen zonder doel is wat voorkomen zou moeten worden. Anders worden er onnodige en vooral kostbare audit-uren verbrand!

Audit wat geaudit moet worden

Tijdens een hercertificering, of tussentijdse controle, moet je kunnen laten zien dat jouw processen geborgd zijn en dat er een goed onderliggend managementsysteem aanwezig is om deze processen in vast te leggen. Een dergelijk managementsysteem moet onderhouden worden en is onder andere voorzien van actuele documentatie, een overzicht van acties, verbeteringen, afgehandelde registraties of meldingen van klanten en rapportageverslagen van het management. Hoe minder complex, hoe geruststellender je de controle-audit kunt laten uitvoeren. Daar ligt de grootste uitdaging.

Een second opinion nodig?

Zoals eerder beschreven is ICT een cruciaal onderdeel van een digitaal veilige bedrijfsvoering. Dat is ons vak. Daardoor kunnen we ook razendsnel beoordelen op het wel verstandig is om alle antwoorden in te vullen die op de checklist van de auditor staan. Soms blijkt namelijk dat iets wat zinnig lijkt en ‘verplicht’ wordt gesteld echt onzin(nig) te zijn. Een second opinion kan dit voorkomen. Ook is een second opinion waardevol omdat certificeringen, zoals ISO 27001, de naleving van de privacywetgeving (AVG) enorm vergemakkelijken.

ICT2MKB | Kijken met een frisse blik naar kwaliteit |Zo simpel kan het zijn

Wil jij meer weten over dit onderwerp en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bekijk dan onze brochure of klik op de button om contact op te nemen.