“At your ICT (overstap)service!”

“At your ICT (overstap)service!”

Mkb ondernemers houden over het algemeen liever van ondernemen dan met techniek bezig zijn. Ook een financieel directeur concentreert zich liever op cijfers dan zich in de ICT te verdiepen. Dus is er een grote kans dat je blijft zitten waar je zit en ‘verroer je niet’ nadelige consequenties kan hebben. Daarom maken we het desgewenst overstappen gemakkelijk in vijf duidelijke stappen:

“At your ICT (overstap)service!”
Stap 1: Een QuickScan van het computernetwerk en het bepalen van werkzaamheden

We brengen allereerst de complete huidige infrastructuur in kaart om te begrijpen wat er leeft en waar verbeteringen mogelijk zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van on premise, Cloud of een hybride omgeving? Er wordt niet alleen gekeken naar de huidige contracten, maar natuurlijk ook naar wensen voor de toekomst. Wellicht dat je al geruime tijd over wilde stappen naar een ander software pakket, server of manier van samenwerken.

Stap 2: Het opstellen van een migratieplan

Belangrijk bij het opstellen van een migratieplan is om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen door vroegtijdig voorbereid te zijn op onvoorziene zaken. Dus migreren, zonder veel werktijd te verliezen. In dit migratieplan wordt ook omschreven wat er van de eigen organisatie gevraagd wordt. Zo wordt omschreven bij welke collega’s vooraf geïnventariseerd moet worden, wie de projectleider is, hoe het projectteam eruit ziet en of er mogelijk andere leveranciers of partijen bij betrokken zijn.

Stap 3: Opzetten documentatie

Bij een overstaptraject naar een andere ICT leverancier is communicatie cruciaal. Daarom wordt niet alleen alle documentatie rondom de IT infrastructuur verzameld, maar ook beschreven hoe en bij wie er om service gevraagd kan worden. Het opzetten van de documentatie gaat dus om zowel technische als menselijke aangelegenheden. Praktische informatie geven die medewerkers nodig hebben.

Stap 4: Installatie en configuratie van werkzaamheden

Met het nemen van stap 1 t/m 3 is er een stevig fundament gelegd om tot installatie over te gaan. Daar waar het mogelijk is om vooraf te configureren zullen we dat ook doen. Dat zorgt voor een razendsnelle verhuizing. Ook werkzaamheden met betrekking tot het overzetten van data, vanuit bijvoorbeeld externe datacenters, nemen we voor onze rekening.

Stap 5: Nazorg en evaluatie

Na het overstappen begint het werken pas. Er zullen medewerkers zijn die wat extra nazorg nodig hebben in de vorm van instructie of begeleiding op locatie. We stemmen de informatie af op het kennisniveau van de medewerker, zodat iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Door periodiek te evalueren zorgen we er samen voor dat de overstap geslaagd is.

Er is geen enkele reden om te blijven zitten als je niet tevreden bent!

ICT2MKB | Technologie gaat over de juiste dingen doen | Zo simpel kan het zijn

Wil jij meer weten over dit onderwerp en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Bekijk dan onze brochure of klik op de button om contact op te nemen.